Thema les "Leven en Sterven"

Vrijdag 3 november vanaf 20.15u

Deze activiteit is al voorbij. Bekijk onze agenda voor meer activiteiten.

In de Mahabhrata (het oudste verhaal over de mensheid) wordt ergens gesteld dat het meest wonderbaarlijke is, dat de mens overal om hem heen ziet dat alles veranderlijk en vergankelijk is, maar dat iedereen doet alsof hem dat niet zal overkomen.

De yogafilosofie maakt duidelijk dat leven en sterven geen twee verschillende grootheden zijn maar van moment tot moment samen wandelen. ‘Vorm is leegte en leegte is vorm’, zei Boeddha al.

De avond zal vorm krijgen in verhalen, oefeningen in loslaten en overgave en meditatie.

Toegang €10,00

Mahaa mrityunjaya mantra (ook wel de mantra van het overwinnen van de dood genoemd):

Om trayambakam yajamahe
Sugandhim poeshtivardhanam
Oervaroekamiva bhandanaam
Mrityor moekshiya mamritat

Om, wij vereren de drie-ogige, die welriekend is en die alle wezens voedt.
Moge hij ons verlossen van de dood en ons verlossing schenken,
Zoals men de komkommer losmaakt van zijn ranken.

Docent: 

Michiel

Contact: 

Stuur een e-mailbericht