Waar komt de naam ANNA Yoga vandaan?

Het Sanskritwoord ‘Anna’ betekent voedsel.. Yoga is spritueel voedsel voor lichaam, geest en ziel.

Annpurna is, behalve een grote en hoge bergketen in de Himalayas, ook een van de namen van de godin Parvati, gemalin van Shiva. Annapurna heeft als betekenis; Die vol is van voedsel, wier voedsel vervulling schenkt.

Shankaracharya, de grote yogi, componeerde het volgende vers, opgedragen aan Annapurna, dat vaak gereciteerd wordt als gebed voor de maaltijd;

OM Annapurne, Sadapurne

Shankara praana vallabhe

Gnyaana vairagya siddharthaam

Bikshaam dehi cha Parvati

Maataa cha Parvati Devie

Pitaa devo Maheshvarah

Bandhavaa Sivabhaktaah

Svadesho bhoevanatrayam

Hari OM tat sat

Brahmaar panamastoe

Loka samasthaa soekhino bhavantoe

OM shanti, shanti, shanti.

OM, U die altijd alle voedsel bezielt

En bemind wordt door de levenskracht,

Laat dit voedsel voor mij een aalmoes van u zijn

Die kennis, onthechting en spirituele deugden geeft.

 

U, Parvati, bent mijn moeder

En Shiva is mijn vader.

Alle Shiva-toegewijden zijn mijn broeders.

De drie werelden zijn mijn thuis.

Zo zij het.

Moge dit alles toegewijd zijn aan het Absolute.

Moge de hele wereld gelukkig zijn

OM vrede, vrede, vrede.

Geinspireerd door dit vers en de betekenis van het woord Anna heeft het yogacentrum bij de opening in 1993 haar naam gekregen. In de loop van de jaren hebben vele honderden geproefd van het voedsel dat yoga te bieden heeft en zijn weldoorvoed en innerlijk gesterkt na de les, de maaltijd, weer naar huis gegaan. Een les, waarvan het menu bestaat uit asana’s (klassieke yogahoudingen), kriya’s (oefeningen), adem- en ontspanningstechnieken en concentratie- en meditatieoefeningen. En zoals ook de maaltijden regelmatig genuttigd worden, zo is ook yoga een regelmatig terugkerende bezigheid. Eens begonnen met yoga blijkt het al snel in een, eerst nog vaak onbewuste, spirituele behoefte te voorzien en weet men het centrum vaak voor vele jaren te vinden om dit Anna, spriritueel voedsel, te nuttigen..