De vier doelstellingen van het leven

In ieder mens zit een verlangen naar een gezond en zinvol bestaan. In de visie van yoga zijn er vier doelstellingen in het leven: artha, kaama, dharma, moksha.

In ieder mens zit een verlangen naar een gezond en zinvol bestaan. Yoga helpt je daarbij. Door oefeningen (asana’s en kriya’s genoemd), adem (pranayama) en ontspanning (yoganidra) ontwikkel je een gezond lichaam en een heldere, kalme geest. Je leert met aandacht aanwezig te zijn in het moment. Je wordt je bewust van de wereld om je heen en jouw eigen, unieke weg in het leven. In de visie van yoga zijn er vier doelstellingen in het leven:

  • artha, het nakomen van de wereldlijke plichten in het leven op de juiste wijze.
  • kaama, het ontwikkelen van het vermogen om te genieten van de wereld.
  • dharma, het vinden van jouw unieke weg en bestemming in dit leven.
  • moksha, inzicht en verlichting door middel van viveka, of onderscheidingsvermogen. Het onderscheid zien tussen wat je hebt (dit lichaam en deze geest) en wat je bent (Bewustzijn) schenkt verlichting of bevrijding.

Een goede yogales is daarom meer dan wat gezondheidsgymnastiek met een oosters sausje. Want enkel door inzicht kun je je eigen weg vinden, wordt het leven werkelijk vreugdevol en wordt werken in de wereld geen verplichting, maar een geïnspireerde activiteit!
En zo leert yoga je niet zozeer op je kop te staan, als wel met beide benen op de grond te staan, geeft het je de energie van de jeugd en de wijsheid van de ouderen,
en geeft het je vooral weer terug aan iemand die nog nooit hebt gekend: je Zelf!