Compensatieregeling gemiste lessen 2020

Al in de eerste nieuwsbrief na de gedwongen sluiting van het centrum half maart hebben we aangegeven graag naar een oplossing te zoeken om de gemiste lessen te compenseren. We wisten nog niet hoelang deze situatie zou gaan duren. Daarom gaven we aan iedereen hierover te informeren zodra duidelijk was om hoeveel lessen het zou gaan.

Inmiddels weten we dat we per 1 juli weer binnen kunnen lesgeven. Precies in de week dat het voorjaarsseizoen eindigt en het zomerprogramma begint. Het gaat dus om 12 gemiste lessen. Wij vinden in principe dat iedereen het bedrag van de gemiste lessen dient terug te krijgen, ook al konden wij hier niets aan doen en zijn bij ons vele kosten gewoon doorgegaan. Op de aankondiging de lessen te gaan compenseren kwamen direct al vele reacties. We hebben ze samengevat in enkele opties.

1. Een enkeling vroeg terstond het restant van het cursusbedrag terug. Wat uiteraard werd teruggeboekt.

2. Van verschillende deelnemers, vooral zij die al heel wat jaren bij ons les volgen, kwam de reactie dat het niet nodig was gecompenseerd te worden. Dit als blijk van waardering voor al die jaren bij Anna-yoga. Anderen vonden dat ze al gecompenseerd zijn door de online lessen op de site, de live zoom-lessen, de inspiratie in onze blogs, soms een privéles en de buitenlessen die werden gegeven.

3. Ook kwam iemand met het voorstel om volgend seizoen een ‘gratis’ strippenkaart te ontvangen om die naast de gewone lessen te gebruiken om soms een extra les te volgen.

4. Iemand anders stelde voor 12 lessen minder te betalen voor de periode tot de kerstvakantie.

5. Wij zelf hebben voor de zomerperiode van 8 weken met alle docenten een zomerprogramma samengesteld waardoor het mogelijk is om vier dagen per week een les te volgen. De meeste lessen zijn in de zaal, en af en toe is er één buiten. We willen uiteraard iedereen uitnodigen tijdens de zomer naar deze lessen te komen om de draad van yoga weer op te pakken. De lessen deze weken zijn uiteraard gratis voor iedereen die de lessen voor dit voorjaar heeft betaald. 

6. Er zijn mensen die dit seizoen een strippenkaart hebben aangeschaft. Deze kaart is een half jaar geldig. De geldigheid wordt met 3 maanden verlengd.

En zo zijn er vele mogelijkheden tot compensatie. We willen niemand iets opleggen en daarom vragen we aan iedereen persoonlijk ons te laten weten welke van bovenstaande opties het beste bij je past. Je zult ons bijzonder helpen door hier snel op te reageren via michiel@annayoga.nl. Dank je wel!

We hebben velen ondertussen al weer eens mogen zien of spreken en zijn blij dat het jullie over het algemeen goed is gegaan. We hopen dat het ook met de mensen die we nog niet tegenkwamen goed gaat. We blijven je graag van dienst om je op weg te helpen en te houden op jouw unieke yoga-pad.

Michiel & Janneke