Satsang

Data 2021 (11.00 - 12.00u)

05 september
26 september
24 oktober
21 november
19 december

"Satsang en kiertan zijn een doeltreffende vorm van yoga die diepe concentratie brengt en een intens opgaan in de oorsprong van gedachte en geluid. Omdat de mens zelf een uitdrukking is van het Scheppende Woord, heeft geluid op hem een machtige en onmiddellijke uitwerking. Werkelijk spirituele muziek van Oost en West schenkt, door haar trilling, de mens vreugde en een besef van zijn goddelijke oorsprong" (Uit het beroemde boek 'Autobiografie van een yogi' door Paramahamsa Yogananda) 

Ongeveer eens in de maand komen we samen om een uur kiertan te doen. De verschillende namen van onze diepste oorsprong bezingen, horen, voelen, erin opgaan. Het gaat er niet om om mooi of goed te zingen. Het gaat erom dat je leert te zingen vanuit het hart, met overgave. Zonder je druk te maken over het resultaat. Dit is iets wat geleerd kan worden door simpelweg mee te doen.

Deelname is kosteloos. Donaties (contant) voor stichting kurukshetraworden op prijs gesteld. Graag van tevoren even aanmelden.

Voel je welkom! Geef elkaar het vertrouwen om te mogen Zijn wie je Bent!

Het woord Satsang kan vertaald worden als samen zijn in de werkelijkheid. In de praktijk betekent dit dat mensen samen komen en onderzoeken wat waar en werkelijk is. Dit kan op verschillende manieren zoals vraag en antwoord, yogahoudingen, meditatie, japa (het herhalen van een mantra), kiertan (het zingen van de namen van de werkelijkheid), filosofie, stilte.... Bij ANNA yoga neemt het zingen een centrale plaats in in de satsang. Onder begeleiding van het harmonium leren we de klanken van het sanskriet kennen en raken vertrouwd met de melodieën uit India. Op youtube vindt je verschillende opnamen van kiertan zoals wij ze zingen. 

Ik zie je graag in de satsang!
Liefs Janneke (Janaki)

Stuur een bericht aan Janneke

Docent