Waar komt de naam ANNA Yoga vandaan?

Het Sanskritwoord ‘Anna’ betekent voedsel. Yoga is spritueel voedsel voor lichaam, geest en ziel. Annapurna is, behalve een grote en hoge bergketen in de Himalayas, ook een van de namen van de godin Parvati, gemalin van Shiva. Annapurna heeft als betekenis; Die vol is van voedsel, wier voedsel vervulling schenkt.

Shankaracharya, de grote yogi, componeerde het volgende vers, opgedragen aan Annapurna, dat vaak gereciteerd wordt als gebed voor de maaltijd;

OM Annapurne, Sadapurne
Shankara praana vallabhe
Gnyaana vairagya siddharthaam
Bikshaam dehi cha Parvati
Maataa cha Parvati Devie
Pitaa devo Maheshvarah
Bandhavaa Sivabhaktaah
Svadesho bhoevanatrayam
Hari OM tat sat
Brahmaar panamastoe
Loka samasthaa soekhino bhavantoe
OM shanti, shanti, shanti.

OM, U die altijd alle voedsel bezielt
En bemind wordt door de levenskracht,
Laat dit voedsel voor mij een aalmoes van u zijn
Die kennis, onthechting en spirituele deugden geeft.
U, Parvati, bent mijn moeder
En Shiva is mijn vader.
Alle Shiva-toegewijden zijn mijn broeders.
De drie werelden zijn mijn thuis.
Zo zij het.
Moge dit alles toegewijd zijn aan het Absolute.
Moge de hele wereld gelukkig zijn
OM vrede, vrede, vrede.

Geïnspireerd door dit vers en de betekenis van het woord Anna heeft het yogacentrum bij de opening in 1993 haar naam gekregen. In de loop van de jaren hebben vele honderden geproefd van het voedsel dat yoga te bieden heeft en zijn weldoorvoed en innerlijk gesterkt na de les, de maaltijd, weer naar huis gegaan. Een les, waarvan het menu bestaat uit asana’s (klassieke yogahoudingen), kriya’s (oefeningen), adem- en ontspanningstechnieken en concentratie- en meditatieoefeningen. En zoals ook de maaltijden regelmatig genuttigd worden, zo is ook yoga een regelmatig terugkerende bezigheid. Eens begonnen met yoga blijkt het al snel in een, eerst nog vaak onbewuste, spirituele behoefte te voorzien en weet men het centrum vaak voor vele jaren te vinden om dit Anna, dit spiritueel voedsel, te nuttigen.